Typfouten, spelfouten en taafouten

Typmachine
Bron: Grant Hutchinson (Flickr)

Taalfouten in teksten kunnen een negatieve invloed hebben op je tekst en op jou als persoon. Zeker in situaties waarin taal een belangrijk onderdeel vormt van een functie of taak (communicatiefuncties, brochures, sollicitatiebrieven) doe je er goed aan taalfouten te voorkomen.

Volgens het Genootschap Onze Taal zijn fouten in teksten onder te verdelen in drie categorieën: typfouten, spelfouten en taalfouten. In deze blogpost leg ik je het verschil uit tussen deze fouten.

Typfouten

Typfouten, ook wel tikfouten genoemd, maak je per ongeluk tijdens het typen van een tekst. Voorbeelden hiervan zijn “id” in plaats van “is” of “vna” in plaats van “van”.

Spelfouten

Spelfouten zijn overtredingen van de spellingregels, oftewel de schrijfwijze van een woord. Net als typfouten, maak je spelfouten onbewust. Het verschil tussen de twee soorten fouten is echter, dat je bij het maken van typfouten eigenlijk wel weet dat de schrijfwijze fout is. Je hebt alleen niet goed opgelet. Bij spelfouten ga je er van uit dat je het woord goed schrijft!

Voorbeelden van spelfouten zijn:

 • Het gebruik van verkeerde letters of weglaten van letters om zo een bepaalde klank uit te drukken.
  Voorbeelden: “buro” en “taksi” in plaats van “bureau” en “taxi”.
 • Het weglaten of ten onrechte plaatsen van leestekens.
  Voorbeelden: “industriëel” en “crepepapier” in plaats van “industrieel” en “crêpepapier”.
 • Het foutief aan elkaar schrijven van woorden of juist los schrijven van woorden.
  Voorbeelden: “management assistente” in plaats van “managementassistente”.
 • Het verkeerd vervoegen van werkwoorden.
  Bijvoorbeeld: “hij bied” in plaats van “hij biedt”.
 • Het gebruik van hoofdletters waar het niet moet of juist geen hoofdletter gebruiken waar het wel moet.
  Voorbeeld: “CV” in plaats van “cv”.

Taalfouten

Tot slot zijn er de taalfouten. Taalfouten zijn grammaticale fouten of het verkeerd gebruik van woorden. Denk maar eens aan een verkeerde woordvolgorde, verkeerde verwijzingen of foutieve samentrekkingen.

Voorbeelden:

 • In zo’n mooi huis kan niet iedereen wonen” in plaats van “Niet iedereen kan in zo’n mooi huis wonen”.
 • Het meisje die ik kende” in plaats van “Het meisje dat ik kende”.
 • Hier zet men thee en over” in plaats van “Hier zet men thee en zet men over” (bij een samentrekking moeten beide zinsdelen namelijk dezelfde betekenis hebben!).

Conclusie

Het maken van een typ-, spel- of taalfout is snel gebeurd. Vaak hebben we het niet eens in de gaten. Laat je teksten daarom na het schrijven een tijdje met rust en ga iets anders doen. Kom er dan later nog eens op terug en ga dan met een uitgeruste geest op zoek naar fouten. Je zult zien dat je meer fouten hebt gemaakt dan je in eerste instantie dacht.
Ook helpt het om anderen je tekst te laten lezen.

Succes!Bronnen:
Onzetaal.nl. typfout, spelfout, taalfout. Verkregen: 1 januari 2017.
Wikipedia. Spelfout. Verkregen: 3 januari 2017.